Kontakt:

dr hab. Witold Srokosz, prof. UWr

ul. Uniwersytecka 22/26

50-154 Wrocław

pok. 314 budynek A

e-mai: witold.srokosz@uwr.edu.pl