Warning: include_once(/wp-content/plugins/updraftplus/includes/class-backup-history.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-content/plugins/updraftplus/class-updraftplus.php on line 103

Warning: include_once(): Failed opening '/wp-content/plugins/updraftplus/includes/class-backup-history.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php74/lib/pear') in /wp-content/plugins/updraftplus/class-updraftplus.php on line 103

Warning: include_once(/wp-content/plugins/updraftplus/includes/class-updraftplus-encryption.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-content/plugins/updraftplus/class-updraftplus.php on line 103

Warning: include_once(): Failed opening '/wp-content/plugins/updraftplus/includes/class-updraftplus-encryption.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php74/lib/pear') in /wp-content/plugins/updraftplus/class-updraftplus.php on line 103

Warning: include_once(/wp-content/plugins/updraftplus/includes/class-manipulation-functions.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-content/plugins/updraftplus/class-updraftplus.php on line 103

Warning: include_once(): Failed opening '/wp-content/plugins/updraftplus/includes/class-manipulation-functions.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php74/lib/pear') in /wp-content/plugins/updraftplus/class-updraftplus.php on line 103

Warning: include_once(/wp-content/plugins/updraftplus/includes/class-filesystem-functions.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-content/plugins/updraftplus/class-updraftplus.php on line 103

Warning: include_once(): Failed opening '/wp-content/plugins/updraftplus/includes/class-filesystem-functions.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php74/lib/pear') in /wp-content/plugins/updraftplus/class-updraftplus.php on line 103

Warning: include_once(/wp-content/plugins/updraftplus/includes/class-storage-methods-interface.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-content/plugins/updraftplus/class-updraftplus.php on line 103

Warning: include_once(): Failed opening '/wp-content/plugins/updraftplus/includes/class-storage-methods-interface.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php74/lib/pear') in /wp-content/plugins/updraftplus/class-updraftplus.php on line 103

Warning: include_once(/wp-content/plugins/updraftplus/includes/class-job-scheduler.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-content/plugins/updraftplus/class-updraftplus.php on line 103

Warning: include_once(): Failed opening '/wp-content/plugins/updraftplus/includes/class-job-scheduler.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php74/lib/pear') in /wp-content/plugins/updraftplus/class-updraftplus.php on line 103

Warning: include_once(/wp-content/plugins/updraftplus/includes/class-http-error-descriptions.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-content/plugins/updraftplus/class-updraftplus.php on line 103

Warning: include_once(): Failed opening '/wp-content/plugins/updraftplus/includes/class-http-error-descriptions.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php74/lib/pear') in /wp-content/plugins/updraftplus/class-updraftplus.php on line 103
Publikacje – Komunalne instytucje kredytowe

W ramach grantu opublikowano:

W. Srokosz, T. Kopyściański, R. Kowalczyk, Local Government Financial Institutions in Poland and the European Union, Uniwersytet Wrocławski. E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Wrocław 2020

W. Srokosz, Law and innovations on the financial market (w:) The financial law towards challenges of the XXI century : (conference proceedings), red. Jolanta Gliniecka, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, Petr Mrkývka, Michal Radvan, Eva Tomášková, Masaryk University, Brno 2020, s. 635-648

W. Srokosz, Local government : financial institution and FinTech (w:) European financial law in times of crisis of the European Union, red. Gábor Hulkó, Vybíral Roman, Dialóg Campus, Budapest 2019, s. 557-565

R. Kowalczyk, An attempt to determine the limits of economic activity of local government units on the local market (w:) The financial law towards challenges of the XXI century : (conference proceedings) / red. Jolanta Gliniecka, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, Petr Mrkývka, Michal Radvan, Eva Tomášková, Masaryk University, Brno 2020, s. 1015-1027

T. Kopyściański, R. Kowalczyk, Interventionism or activation : local market expectations towards local government units (w:) European financial law in times of crisis of the European Union, red. Gábor Hulkó, Vybíral Roman, Dialóg Campus, Budapest 2019, s. 285-295

W. Srokosz, Możliwy kierunek reaktywacji w Polsce komunalnych instytucji kredytowych, (w:) Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Podsumowanie stanu obecnego i dynamika zmian. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Wiesławie Miemiec, red. Paweł Borszowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 591-602

W. Srokosz, Reglamentacja świadczenia usług finansowych, Monitor Prawa Bankowego 2019, Nr 3, s. 92 – 108